AAA
Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Biblioteka, Logopedia i Zajęcia rewalidacyjne

Godziny pracy biblioteki szkolnej          - Anna Ruszczyk

 

Środa

12.50 – 14.50    2 godz.

 

 

 

Godziny zajęć logopedii        -Agnieszka Solmińska

 

Wtorek

12.05 - 13.05   1 godz

13.05 – 14.05    1 godz.

14.05 - 14.35   0,5 godz.

Środa

12.50 – 13.50    1 godz.

Czwartek

12.00 - 13.00   1 godz.

 

Godziny zajęć rewalidacyjnych- Agnieszka Solmińska

Środa

13.50 – 14.50 (klasa VII)

Czwartek

13.45 – 14.45 (klasa VI)

Piątek

13.45 – 14.45 (klasa VI)

14.45 – 15.45 (klasa VII)