Biblioteka, Logopedia i Zajęcia rewalidacyjne, Pedagog szkoły

             

Godziny pracy biblioteki szkolnej - Anna Ruszczyk

Wtorek

11.40 – 12.40

Czwartek

11.45 - 12.45

 

 

 

Godziny pracy zajęć pedagoga szkolnego- Anna Ruszczyk

 

Poniedziałek

08.40 – 10.40         2 godz

Wtorek

12.40 – 13.40      1 godz

Środa

12.35 – 15.35      3 godz

Czwartek

10.40 – 11.45      1 godz + 5 minut

Piątek

09.45 – 13.40      4 godz – 5 minut

 

 

 

 

 

Godziny pracy zajęć logopedy - Agnieszka Solmińska

 

Wtorek

10.50 – 11.35         1 godz

12.45 – 13.30      1 godz

13.40 – 14.25      1 godz

Czwartek

12.45 – 13.30      1 godz

13.40 – 14.25      1 godz

15.35 – 16.20      1 godz

Piątek

11.50 – 12.35      1 godz

12.45 – 13.30      1 godz

 

Godziny zajęć rewalidacyjnych - Agnieszka Solmińska

Wtorek

14.25 – 15.25      Klasa IV

15.25 – 16.25      klasa VI

Środa

13.30 - 14.30       klasa IV

14.30 – 15.30      klasa VI

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Poniedziałek

12.45 - 13.30       M.Fidelis z III GD

13.30 – 14.30      M. Gałązka do odwozu

15.35 – 16.35      I.Pskiet do odwozu

Wtorek

12.35 - 13.35       I.Pskiet

13.35 – 14.35      I.Pskiet do odwozu

15.35 – 16.35      A.Ruszczyk do odwozu

Środa

12.45 - 13.35       I.Pskiet

13.35 – 14.35      M. Gałązka do odwozu

15.35 – 16.35      A.Ruszczyk do odwozu

Czwartek

12.45 - 13.30       A.Solmińska z L

13.30 – 14.25      A.Solmińska z L do odwozu

15.35 – 16.35      I.Pskiet do odwozu

Piątek

12.45 - 13.30       A.Ruszczyk z P

13.30 – 14.35      I.Pskiet do odwozu

 

 

 

 

 

Godziny pracy Oddziału "0A"

 

Poniedziałek

8.30 - 13.30                  (4) M.Gałązka

13.30 - 14.30       (1) I.Pskiet

Wtorek

8.30 - 12.30                  (4) M.Gałązka

12.30 – 13.00      U.Napiórkowska – religia

13.00 – 13.30      E.Zych – j.angielski

środa

8.30 - 10.30         (2) M.Gałązka

10.30 – 11.30      (1) I.Pskiet  

11.30 - 13.30       (2) M.Gałązka

Czwartek

8.30 – 13.30        (5) M.Gałązka

Piątek

8.30 - 13.30                  (5) M.Gałązka

13.30 – 14.00      U.Napiórkowska – religia

14.00 – 14.30      E.Zych – j.angielski

          

 

 

 

 

 

Godziny pracy Oddziału "0B"

 

Poniedziałek

8.30 - 9.30           (1) H.Sobczyk

9.30 - 13.30         (4) I.Pskiet

Wtorek

8.30 - 11.30                  (3) H.Sobczyk

11.30 – 12.30      (1) I.Pskiet

12.30 – 13.00      E.Zych – j.angielski

13.00 – 13.30      U.Napiórkowska - religia

środa

8.3 0 - 10.30        (2) I.Pskiet

10.30 – 13.30      (3) H.Sobczyk  

Czwartek

8.30 – 11.30        (3) I.Pskiet

11.30 – 13.30      (2) H.Sobczyk

Piątek

8.30 – 10.30                  (2) H.Sobczyk

10.30 – 13.30      (3) I.Pskiet

13.30 – 14.00      E.Zych – j.angielski

14.00 - 14.30       U.Napiórkowska - religia