Biblioteka, Logopedia i Zajęcia rewalidacyjne, Pedagog szkoły

                Godziny pracy biblioteki szkolnej          - Anna Ruszczyk

 

WTOREK

13.50  - 14.50     1 godz.

 

PIĄTEK

13.50 – 14.50    1 godz.

 

 

Godziny pracy Pedagoga szkolnego - Anna Ruszczyk

 

Poniedziałek

9.05 -10.05        1 godz.

Wtorek

8.10 – 10.10      2 godz.

12.00 -14.00      2 godz.

Środa

09.00 – 12.00    3 godz.

Piątek

8.15 – 9.15         1 godz.

11.00 – 13.00    2 godz.


 Godziny zajęć logopedii          -Agnieszka Solmińska

Wtorek

10.05 – 10.50    1 godz.

11.55 – 13.45    1 godz. x 45 min

Środa

12.55 – 12.50    1 godz.

13.50 – 14.35    1 godz.

Czwartek

12.05 – 12.50    1 godz.

13.00 – 13.45    1 godz. co drugi tydzień.

 

 

Godziny zajęć rewalidacyjnych- Agnieszka Solmińska

Wtorek

13.45 – 15.45 (7.klasa IV

                           8.Klasa VII

Czwartek

12.50 – 13.50 (klasa IV

14.35 – 15.35 (klasa VII

Piątek

13.45 – 15.45 (klasa VIII