AAA
Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Pracownicy szkoły

Pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Pasiekach

Sekretariat pani Joanna Fidelis

godziny pracy 7.30 - 15.30

Pracownicy kuchni.

Pani Hanna Kolankiewicz 6.00 - 14.00

Pracownicy obsługi. 7.30 - 15.30

Pani Krystyna Włodarczyk

Pani Monika Owczarek