Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Pasiekach

Przewodnicząca - p. Kraska Małgorzata

Sekretarz - p.Wioleta Orłowska

Skarbnik - p. Renata Brzozowska

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Dąbrowska Anna

Ciechowicz Monika

Krawczyk Katarzyna