Koła zainteresowań

 

 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych/kól zainteresowań przez nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Pasiekach


 

  Poniedziałek

Koło mtematyczne   VIII 14.50 - 15.35 Anna Skrzecz

 Czwartek

zespół dydaktyczno -wyrównawczy kl I 12.05 - 12.50  Hanna Sobczyk

koło j. polskiego kl V 13.00  - 13.45  Anna Ruszczyk

koło. j.angielskiego kl  IV 13.00 - 13.45 Ewelina Zych

 

Piątek

zespół dydaktyczno - wyrównawczy kl II 13.00 - 13.45 Elżbieta Kuczyńska