AAA
Szkoła Podstawowa w Pasiekach

koło języka angielskiego

    Zajęcia koła języka angielskiego odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od

13.50 do 14.35.W zajęciach biorą udział uczniowie klas I-VI.

    Zadaniem koła jest zrzeszać grono uczniów chętnych pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania językiem angielskim. Zadaniem nauczyciela jest wzbogacenie słownictwa u dzieci oraz powtórzenie i przećwiczenie trudnych dla dzieci w tym wieku struktur gramatycznych. W tym celu głowną metodą stosowaną na zajęciach są  gry i zabawy dydaktyczne.