AAA
Szkoła Podstawowa w Pasiekach

SKS

 

Zajęcia SKS odbywają się w wymiarze czterech godzin lekcyjnych tygodniowo:

  • poniedziałek od godziny 1350 do 1435;
  • wtorek od godziny 725 do 810, od 1350 do 1435;
  • środa od godziny 725 do 810.                                                                                                                                       

Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas IV-VI.

Podczas zajęć uczniowie doskonalą swoją sprawność fizyczno-ruchową oraz odkrywają i pogłębiają zainteresowania sportowe.