AAA
Szkoła Podstawowa w Pasiekach

zespoły wyrównawcze

Zespół wyrównawczy dla uczniów klas II i III 

Zespół prowadzi opiekun Mariusz Fidelis. Zajęcia obdywają się w każdą środę od godziny12.55.

Na zajęciach uczniowei klas II i III wyrównują braki oraz nabywaja umiejętnościna poziomie swojej klasy. Zajęcia mają na celu umożliwić uczniom nabycie podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzinych w programie nauczania oraz pomóc w uzyskaniu promocji do kolejnej klasy.