Harmonogram zajęć

Realizacja zajęć pozalekcyjnych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Pasiekach

zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. a

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Klasy realizujące zajęcia

Kiedy realizowana

Dzień/godzina

1.

Elżbieta Kuczyńska

 Zaj. świetlicowe

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

I,III

Czwartek  12.00-13.00

I

Wtorek 13.00 -13.45

2.

Agnieszka Solmińska

koło teatralne

 

koło j.polskiego

I-VI

Piątek 13.50-14.35

IV-VI

Piątek   14.40 – 16.25

3.

Monika Długołęcka

zajęcia sportowe        

zajęcia świetlicowe

I-IV,VI

Czwartek 13.50 -14.35

I,III

Piątek  12.00 – 13.00

4.

Ewa Grabowska

Koło j.niemieckiego

I-IV,VI

/w IIsem I-V/

Czwartek 13.50-14.35

 

5.

Małgorzata Gałązka

Prace techniczne

Co 3 tydz.

I-IV

Czwartek   13.50 -14.35

6.

Mariusz Fidelis

Zajęcia świetlicowe

chór

I-V

Piątek 13.00 – 14.00

I-VI

Piątek   14.00 14.45

7.

Anna Ruszczyk

Leśna edukacja

Koło j. polski

I-III

Wtorek  13.00-13.45

IV-V

Wtorek 13.50 – 14.35

8.

Lidia Tabaka

Zaj. świetlicowe

Koło historyczne

I-III

Poniedziałek 13.00 – 14.00

IV-V

Wtorek           13.50 - 14.35

9.

Urszula Napiórkowska

Koło biblijne kl III

Leśna edukacja

III

Piątek 12.05 – 12.50 

I-V

Piątek 13.00 – 13.45

10.

Anna Skrzecz

Koło matematyczne

VI

Poniedziałek  14.40 -15.25

IV-V

Piątek 13.50 – 14.35

11.

Lidia Nowak

Koło j. angielskiego

 

I-III

Środa  13.00 – 13.45

IV-VI

Wtorek  14.55 – 15.55

12.

Hanna Sobczyk

Zaj. sportowe

Co 3 tydz.

I-III

Poniedziałek 13.00 -14.00