REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I 2019/2020

Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo na rok szkolny 2019/2020

Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo określa Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Goworowo z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo.

DO POBRANIA

Kryteria i terminy rekrutacji

Deklaracja o kontynuacji

Wzór wniosku przedszkole

Oświadczenia rodziców

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o przebywaniu w przedszkolu powyżej 5 godzin

Zgłoszenie dziecka do klasy I