Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

Data

Tematyka spotkań

18.09.2017

Zebranie ogólne z Rodzicami

Zebrania klasowe

06.11.2017

Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania,

zebrania klasowe

12.12.2017

Dzień Otwarty

08.01.2018

Wyniki klasyfikacji uczniów po I semestrze

- zebrania klasowe

16.04.2018

Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania

- zebrania klasowe

15.05.2018

Dzień Otwarty

22.06.2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018