Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

Data

Tematyka spotkań

18.09.2018

Zebranie ogólne z Rodzicami

Zebrania klasowe

11.2018

Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania,

zebrania klasowe

12.2018

Dzień Otwarty

01.2019

Wyniki klasyfikacji uczniów po I semestrze

- zebrania klasowe

04.2019

Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania

- zebrania klasowe

05.2019

Dzień Otwarty

21.06.2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019