REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

Regulamin pracy zdalnej uczniów znajduje się w załączniku. Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się.