Kadra

Adam Grabowski

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel, Wychowawca

mgr - nauczyciel dyplomowany
Dyrektor szkoły
przyroda,biologia, geografia
zajęcia komputerowe

Monika Długołęcka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel mianowany
wychowanie fizyczne,
historia, wiedza o społeczeństwie.

Mariusz Fidelis

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane,
informatyka,muzyka

Małgorzata Gałązka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane,
oddział przedszkolny

Elżbieta Kuczyńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane, plastyka

Urszula Napiórkowska

Funkcja: Nauczyciel

mgr - nauczyciel dyplomowany
religia,
nauczanie zintegrowane,
wychowanie do życia w rodzinie.

Ewelina Zych

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr - nauczyciel kontraktowy
j.angielski
nauczanie zintegrowane

Anna Ruszczyk

Funkcja: Pedagog, Wychowawca, Bibliotekarz, Nauczyciel

mgr - nauczyciel dyplomowany
j.polski,
biblioteka,
pedagog szkolny

Anna Skrzecz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr - nauczyciel dyplomowany
matematyka

Hanna Sobczyk

Funkcja: Nauczyciel

mgr - nauczyciel dyplomowany
wychowanie przedszkolne,świetlica,

Agnieszka Solmińska

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda, Wychowawca

mgr - nauczyciel dyplomowany
j.polski,
logopedia,
zajęcia rewalidacyjne.

Ewa Grabowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany
język niemiecki

Ewa Lubiak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany
język rosyjski

Iwona Pskiet

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel stażysta
edukacja wczesnoszkolna,
wychowanie przedszkolne, świetlica

Jarosław Karpiński

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany
edukacja dla bezpieczeństwa

Justyna Idzikowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel
zajęcia przedszkolne
świetlica

Grażyna Nowak

Funkcja: Nauczyciel

Krzysztof Jachimowski

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Grzyb

Funkcja: Nauczyciel