AAA
Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Kadra

Anna Wasielewska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: język niemiecki

nauczyciel dyplomowany,
język niemiecki