Kadra

Adam Grabowski

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: przyroda, informatyka, godzina wychowawcza, geografia, biologia

mgr - nauczyciel dyplomowany
Dyrektor szkoły
przyroda,biologia, geografia
zajęcia komputerowe

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
08:20 - 09:05 przyroda 18 klasa 4
09:10 - 09:55 przyroda 18 klasa 6
11:10 - 11:55 biologia 18 klasa 5
12:05 - 12:50 geografia 18 klasa VII
13:00 - 13:45 geografia 18 klasa 8

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
08:20 - 09:05 przyroda 18 klasa 4
10:10 - 10:55 przyroda 18 klasa 6
11:10 - 11:55 geografia 18 klasa VII
12:05 - 12:50 biologia 18 klasa VII

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
08:20 - 09:05 godzina wychowawcza 18 klasa 4
09:15 - 10:00 przyroda 18 klasa 6
10:10 - 10:55 geografia 18 klasa 5
11:05 - 11:55 biologia 18 klasa 8
12:05 - 12:50 biologia 18 klasa VII