Kadra

Mariusz Fidelis

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: nauczanie zintegrowane, w-f, muzyka, informatyka, świetlica

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane,
informatyka,muzyka

Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Klasa: klasa 2

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: klasa 4

Funkcje: nauczyciel


Klasa: klasa 5

Funkcje: nauczyciel


Klasa: klasa 6

Funkcje: nauczyciel


Klasa: klasa 8

Funkcje: nauczyciel


Klasa: klasa VII

Funkcje: nauczyciel