Kadra

Elżbieta Kuczyńska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: nauczanie zintegrowane, plastyka, zespół dydaktyczno-wyrónawczy

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane, plastyka

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
08:20 - 09:05 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
08:20 - 09:05 nauczanie zintegrowane 16 klasa 3
09:15 - 10:00 nauczanie zintegrowane 16 klasa 3
09:15 - 10:00 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
10:10 - 10:55 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
11:10 - 11:55 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
12:05 - 12:50 nauczanie zintegrowane 10 klasa 3
13:00 - 13:45 plastyka 17 klasa 6
13:00 - 13:45 plastyka 17 klasa VII

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
08:20 - 09:05 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
09:15 - 10:00 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
10:10 - 10:55 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
11:10 - 11:55 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
08:20 - 09:05 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
08:20 - 09:05 nauczanie zintegrowane 16 klasa 3
10:10 - 10:55 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
11:10 - 11:55 nauczanie zintegrowane 17 klasa 3
12:05 - 12:50 nauczanie zintegrowane 10 klasa 3

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
08:20 - 09:05 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
08:20 - 09:05 nauczanie zintegrowane 16 klasa 3
09:15 - 10:00 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
09:15 - 10:00 nauczanie zintegrowane 16 klasa 3

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
00:00 - 00:00 plastyka 16 klasa 5
08:20 - 09:05 plastyka 16 klasa 4
09:15 - 10:00 nauczanie zintegrowane 16 klasa 3
09:15 - 10:00 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
10:10 - 10:55 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
12:05 - 12:50 nauczanie zintegrowane 16 klasa 2
13:00 - 13:45 zespół dydaktyczno-wyrónawczy 16 klasa 2