Kadra

Anna Ruszczyk

Funkcje: Nauczyciel, Pedagog, Wychowawca, Bibliotekarz

Przedmioty: język polski, biblioteka, godzina wychowawcza, koło j.polskiego

mgr - nauczyciel dyplomowany
j.polski,
biblioteka,
pedagog szkolny

Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Klasa: klasa 4

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: klasa 5

Funkcje: nauczyciel


Klasa: klasa 6

Funkcje: nauczyciel


Klasa: klasa VII

Funkcje: nauczyciel