Kadra

Anna Skrzecz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: matematyka, godzina wychowawcza, świetlica, koło matematyczne

mgr - nauczyciel dyplomowany
matematyka

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
08:20 - 09:05 matematyka 8 klasa 8
09:15 - 10:00 matematyka 17 klasa VII
10:10 - 10:55 matematyka 15 klasa 6
11:10 - 11:55 matematyka 17 klasa 4
13:55 - 14:40 godzina wychowawcza 8 klasa 8
14:50 - 15:35 koło matematyczne 8 klasa 8

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
08:20 - 09:05 matematyka 17 klasa VII
09:15 - 10:05 matematyka 15 klasa 4
09:15 - 10:00 matematyka 15 klasa 5

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
08:20 - 09:05 matematyka 15 klasa 5
10:10 - 10:55 matematyka 15 klasa 6
11:10 - 11:55 matematyka 18 klasa 4
12:05 - 12:50 matematyka 15 klasa VII
13:00 - 13:45 matematyka 8 klasa 8

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
11:10 - 11:55 matematyka 15 klasa 6
12:05 - 12:50 matematyka 15 klasa 5
13:00 - 13:45 matematyka 8 klasa 8

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
09:15 - 10:00 matematyka 8 klasa 8
10:10 - 10:55 matematyka 17 klasa 6
10:10 - 10:55 matematyka 17 klasa VII
11:10 - 11:55 matematyka 18 klasa 4
11:10 - 11:55 matematyka 15 klasa 5