Kadra

Agnieszka Solmińska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Przedmioty: język polski, godzina wychowawcza

mgr - nauczyciel dyplomowany
j.polski,
logopedia,
zajęcia rewalidacyjne.

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
08:20 - 09:05 język polski 14 klasa 5
09:15 - 10:00 język polski 14 klasa 4
10:10 - 10:55 język polski 8 klasa 8

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
09:15 - 10:00 język polski 8 klasa 8
11:10 - 11:55 język polski 15 klasa 4
11:10 - 11:55 język polski 15 klasa 5

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
08:20 - 09:05 język polski 14 klasa 4
09:15 - 10:00 język polski 15 klasa 5
10:10 - 10:55 język polski 8 klasa 8
11:10 - 11:55 godzina wychowawcza 17 klasa 5

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
08:20 - 09:05 język polski 8 klasa 8
09:15 - 10:00 język polski 15 klasa 5
10:10 - 10:55 język polski 15 klasa 4

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
10:10 - 10:55 język polski 15 klasa 5
12:05 - 12:50 język polski 18 klasa 4
13:00 - 13:45 język polski 8 klasa 8