Szkoła Podstawowa w Pasiekach - Klasa klasa 3

Wychowawca

Mariusz Fidelis

Moja klasa

Elżbieta Kuczyńska

Przedmioty: nauczanie zintegrowane

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane, plastyka

Urszula Napiórkowska

Przedmioty: religia, w-f

mgr - nauczyciel dyplomowany
religia,
nauczanie zintegrowane,
wychowanie do życia w rodzinie.

Ewelina Zych

Przedmioty: jezyk angielski

mgr - nauczyciel kontraktowy
j.angielski
nauczanie zintegrowane

Iwona Pskiet

Przedmioty: nauczanie zintegrowane

nauczyciel stażysta
edukacja wczesnoszkolna,
wychowanie przedszkolne, świetlica