Szkoła Podstawowa w Pasiekach - Klasa klasa 1

Moja klasa

Elżbieta Kuczyńska

Przedmioty: nauczanie zintegrowane, w-f, zespół dydaktyczno-wyrónawczy

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane, plastyka

Urszula Napiórkowska

Przedmioty: religia

mgr - nauczyciel dyplomowany
religia,
nauczanie zintegrowane,
wychowanie do życia w rodzinie.

Ewelina Zych

Przedmioty: jezyk angielski

mgr - nauczyciel kontraktowy
j.angielski
nauczanie zintegrowane