Szkoła Podstawowa w Pasiekach - Klasa klasa 4

Wychowawca

Anna Ruszczyk

Moja klasa

Adam Grabowski

Przedmioty: przyroda, godzina wychowawcza

mgr - nauczyciel dyplomowany
przyroda,
zajęcia komputerowe

Monika Długołęcka

Przedmioty: w-f, historia

nauczyciel mianowany
wychowanie fizyczne,
historia

Mariusz Fidelis

Przedmioty: muzyka, informatyka

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane,
informatyka,

Małgorzata Gałązka

Przedmioty: technika

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane

Elżbieta Kuczyńska

Przedmioty: plastyka

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane

Urszula Napiórkowska

Przedmioty: religia, Wychowanie do życia w rodzinie

mgr - nauczyciel dyplomowany
religia,
nauczanie zintegrowane

Ewelina Zych

Przedmioty: jezyk angielski, koło j.angielskiego

mgr - nauczyciel kontraktowy
j.angielski
nauczanie zintegrowane

Anna Skrzecz

Przedmioty: matematyka

mgr - nauczyciel dyplomowany
matematyka

Agnieszka Solmińska

Przedmioty: język polski

mgr - nauczyciel dyplomowany
j.polski,
logopedia,