Szkoła Podstawowa w Pasiekach - Klasa klasa 5

Wychowawca

Adam Grabowski

Moja klasa

Adam Grabowski

Przedmioty: godzina wychowawcza, geografia

mgr - nauczyciel dyplomowany
Dyrektor szkoły
przyroda,biologia, geografia
zajęcia komputerowe

Monika Długołęcka

Przedmioty: w-f, historia

nauczyciel mianowany
wychowanie fizyczne,
historia, wiedza o społeczeństwie.

Mariusz Fidelis

Przedmioty: muzyka, informatyka

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane,
informatyka,muzyka

Małgorzata Gałązka

Przedmioty: technika

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane,
oddział przedszkolny

Elżbieta Kuczyńska

Przedmioty: plastyka

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane, plastyka

Urszula Napiórkowska

Przedmioty: religia, Wychowanie do życia w rodzinie

mgr - nauczyciel dyplomowany
religia,
nauczanie zintegrowane,
wychowanie do życia w rodzinie.

Ewelina Zych

Przedmioty: jezyk angielski

mgr - nauczyciel kontraktowy
j.angielski
nauczanie zintegrowane

Anna Skrzecz

Przedmioty: matematyka

mgr - nauczyciel dyplomowany
matematyka

Agnieszka Solmińska

Przedmioty: język polski, koło j.polskiego

mgr - nauczyciel dyplomowany
j.polski,
logopedia,
zajęcia rewalidacyjne.