AAA
Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Szkoła Podstawowa w Pasiekach - Klasa klasa 6

Wychowawca

Anna Skrzecz

Moja klasa

Adam Grabowski

Przedmioty: przyroda

mgr - nauczyciel dyplomowany
przyroda,
zajęcia komputerowe

Monika Długołęcka

Przedmioty: w-f, historia

nauczyciel mianowany
wychowanie fizyczne,
historia

Mariusz Fidelis

Przedmioty: muzyka, informatyka

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane,
informatyka,

Małgorzata Gałązka

Przedmioty: technika

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane

Elżbieta Kuczyńska

Przedmioty: plastyka

mgr - nauczyciel dyplomowany
nauczanie zintegrowane

Urszula Napiórkowska

Przedmioty: religia, godzina wychowawcza

mgr - nauczyciel dyplomowany
religia,
nauczanie zintegrowane

Ewelina Zych

Przedmioty: jezyk angielski

mgr - nauczyciel kontraktowy
j.angielski
nauczanie zintegrowane

Anna Ruszczyk

Przedmioty: język polski

mgr - nauczyciel dyplomowany
j.polski,
biblioteka

Anna Skrzecz

Przedmioty: matematyka

mgr - nauczyciel dyplomowany
matematyka

Ewa Grabowska

Przedmioty: język niemiecki

nauczyciel dyplomowany
język niemiecki