Aktualności

18 czerwca 2020 10:53 | Aktualności

ODBIÓR ŚWIADECTW W DNIACH 25 I 26 CZERWCA 2020 r.

           Zasady i harmonogram odbioru świadectw

Zasady odbioru świadectw promocyjnych oraz ukończenia szkoły

w klasach 0A-VIII

 

1.Odbiór świadectw promocyjnych w dniu 25 i 26.06.2020 r. dla uczniów klas IV-VIII jest dobrowolny.

2. Rodzice, uczniowie klas 0A-VIII , którzy obawiają się kontaktu z innymi osobami z uwagi na możliwość  zakażenia koronowirusem  będą mogli odebrać świadectwa 1 września 2020 r.  

3. Uczniowie klas ósmych, którzy nie będą mogli odebrać świadectw w dniu 25-26.06.20 r. będą mieli możliwość odebrania ich z sekretariatu szkoły w dniu 29.06.20 r.

4.Rodzic ucznia zobowiązany jest do dnia 24.06.2020 poinformować wychowawcę przez e-dziennik o braku chęci odbioru świadectwa w dniach 25-26.06.2020 r. 

5. Świadectwo szkolne może odebrać również rodzic w imieniu ucznia.

6.Rodzice zobowiązani są w tym dniu  zapewnić dowóz dziecka do szkoły i bezpieczny powrót do domu ze szkoły.

7. Ze względów bezpieczeństwa rodzice ucznia nie powinni wchodzić do szkoły . Wskazane jest aby oczekiwali na dzieci zachowując bezpieczne odległości poza budynkiem szkoły. Z wyjątkiem sytuacji kiedy to rodzic  odbiera świadectwo w imieniu ucznia.

8.Wychowawcy klas przekażą   uczniom  lub rodzicom świadectwa według harmonogramu   przedstawionego poniżej.

9.Uczeń, rodzic  wchodzi do szkoły (konieczna jest maseczka, rękawiczki), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników  szkoły oraz innych uczniów (co najmniej 2 metry). 

10. W czasie pobytu w szkole uczeń ma obowiązek   zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą lub materiałem.

11. Uczniowie  przestrzegają zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, zachowują w sali  odpowiednią odległość od siebie (1,5 m.).

12.Uczniowie, wychodząc ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu  do pracowników  szkoły oraz innych uczniów (co najmniej 2  metry).

13.Wychowawca przekazuje świadectwo  zachowując odległość, nie podając rąk. Wszystkie czynności wykonuje w maseczce lub przyłbicy i rękawiczkach.

14.Wszytkie czynności związane z przekazaniem  świadectw muszą odbyć się w jak najkrótszym czasie  bez przemówień, wystąpień i zbędnych ceremonii.

15. Po opuszczeniu budynku szkoły uczniowie nie mogą gromadzić się na jej terenie. Wychodzą drzwiami prowadzącymi do wyjścia ze szkoły pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów lub za zgoda rodziców samodzielnie wracają do domu.

16. Uczniowie starają się nie dotykać klamek, ścian oraz innych przedmiotów w budynku szkoły.   Wręczanie świadectw odbędzie się na stojąco.

18. Odebrać świadectwo może tylko i wyłącznie osoba zdrowa , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną , nie przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

KLASA

GODZINA ODBIORU ŚWIADECTW

MIEJSCE ODBIORU ŚWIADECTW

 

 

25 czerwca 2020r.

          0 A

8.30

Sala 9

0 B

9.00

Sala 0

I

9.30

Sala 16

II

10.00

Sala 14

III

10.30

Sala 17

IV

11.00

Sala 15

26 czerwca 2020r.

V

8.30

Sala 18

VI

9.00

Sala 15

VII

9.30

Sala 17

         VIII

10.00

Sala 8

 

W razie pytań proszę dzwonić     29/761 – 42 27                                            A.Grabowski

                                                                                                                          Dyrektor szkoły                  

 

Przeczytano: 162 razy. Wydrukuj|Do góry