Aktualności

30 lipca 2020 14:38 | Aktualności

Zaświadczenia OKE

Uwaga absolwenci!


W piątek 31 lipca w godzinach 12.00 - 14.00 należy odebrać w sekretariacie szkoły zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Zaświadczenie może odebrać uczeń lub rodzic.
Jednocześnie przypominam, że wyniki można również sprawdzić w systemie informatycznym https://wyniki.edu.pl .

Przypominam, że  kazda osoba odbierając zaświadczenie powinna posiadać maseczkę i długopis. 

Pamiętajmy o zachowanie bezpiecznej odległości. 
Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych:


1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15.00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 roku możliwe jest:
a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.


2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.


3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.                                                                        

 

                                                                                                                                                                        mgr Adam Grabowski

                                                                                                                                                                          dyrektor szkoły

Przeczytano: 93 razy. Wydrukuj|Do góry